Inter Association event: 10 years of building bridges

Het IOF-event wordt jaarlijks georganiseerd door de Vlaamse universiteiten en hogescholen.

Dit jaar is de Associatie Universiteit en Hogescholen Limburg (AUHL) host!

Doelgroep: IOF-managers en Tech Transfer Officers