KU Leuven

KU Leuven Research & Development (LRD) is de tech transfer dienst van de Associatie KU Leuven. LRD bevordert de overdracht van kennis en technologieën tussen de Associatie KU Leuven enerzijds en het bedrijfsleven en maatschappelijke actoren anderzijds. Een multidisciplinair team van experten op vlak van onderzoekssamenwerking, intellectuele eigendom en de oprichting van spin-offs ondersteunt al sinds 1972 onderzoekers in hun interactie met bedrijven en de maatschappij, en de valorisatie van hun onderzoeksresultaten. Binnen LRD omvat kennis- en technologietransfer de volgende activiteiten.

Onderzoekssamenwerking

LRD biedt onderzoeksgroepen professioneel advies over samenwerkingsopportuniteiten met bedrijven en maatschappelijke actoren. LRD verleent ook ondersteuning bij de uitwerking van onderzoekscontracten, waaronder het opstellen van een werkplan, het afspreken van vergoedingen, het afbakenen van intellectuele eigendomsrechten, enz.

Beheer van intellectuele eigendom

LRD streeft een actief octrooi- en licentiebeleid na op het gebied van universitaire onderzoeksresultaten. Dit actieve beleid vormt de basis voor nieuwe samenwerkingen en spin-off ondernemingen.

Oprichting van innovatieve spin-off bedrijven

LRD geeft professioneel advies bij de uitwerking en validatie van een ondernemingsplan, de samenstelling van een investeerdersconsortium, onder meer via het Gemma Frisius Fonds van de KU Leuven, en de oprichting van de onderneming. Ook biedt LRD toegang tot passende accommodatie via haar gespecialiseerde incubatoren (I&I Leuven, Bio-incubator Leuven) en wetenschapsparken.

Bevordering van kennisgedreven innovatie en ondernemerschap

Bevordering van kennisgedreven ondernemerschap en innovatie via netwerkinitiatieven zoals Leuven.Inc (Leuven Innovation Networking Circle), technologieclusters zoals DSP Valley en multidisciplinaire onderzoekscentra zoals Leuven – Materials Research Centre.

Ondersteuning van regionale ontwikkeling

In nauwe samenwerking met de stad Leuven, de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse en Europese autoriteiten ondersteunt LRD de uitbouw van een gunstige omgeving voor kennisgedreven ondernemerschap en innovatie. Ook maakt Leuven deel uit van het grensoverschrijdende ELAt-netwerk dat de kennisregio’s Eindhoven, Leuven en Aken met elkaar verbindt tot een Europese technologische topregio.