Universiteit Gent

UGent TechTransfer bevordert en faciliteert de overdracht van de universitaire onderzoeksresultaten naar de sociaal-economische omgeving waarin de universiteit operereert.

UGent TechTransfer beheert de intellectuele eigendom van de universiteit, zet deze om door middel van de creatie van spin- offs en het afsluiten van licentie-overeenkomsten. Daarnaast ondersteunen zij de onderzoeksgemeenschap van UGent in het creëren van samenwerkingsverbanden voor onderzoek met de industrie.

Voor haar  relatie met de industrie maakt de Universiteit Gent gebruik van een netwerk van gespecialiseerde business development centers - het Industrial Liaison Network - gesteund door de centrale dienst UGent TechTransfer.

Een team van specialisten (bedrijfsjuristen, IP adviseurs en advocaten, business developers en vermogensbeheerders) werken samen om de samenwerking tussen de Universiteit Gent en het bedrijfsleven te faciliteren.