Universiteit Hasselt

Tech Transfer Office (TTO) UHasselt wil de kennis- en technologieoverdracht van de Universiteit Hasselt en de geassocieerde hogeschool PXL naar de bedrijfswereld stimuleren. Een multidisciplinair team van experts op het gebied van innovatie en valorisatie brengt samen met de onderzoeker of het bedrijf onderzoeksresultaten, technologieën en octrooien met succes naar de markt. 

De adviseurs van de TTO bieden concrete ondersteuning bij het uittekenen van valorisatietrajecten in Vlaamse, Brusselse, federale en Europese onderzoeksfinancieringsaanvragen.

ONDERZOEK MET BEDRIJVEN

De meest directe aanpak om academische expertise in een bedrijf binnen te brengen, is het samen opzetten van onderzoek. Kennisinstellingen en bedrijven bundelen hun krachten in een gemeenschappelijk onderzoeksproject dat kan leiden tot nieuwe industriële toepassingen. TTO staat hierbij in voor het onderhandelen en opstellen van een juridisch sluitend contract.

INTELLECTUELE EIGENDOM 

Onderzoek is per definitie vooruitstrevend en visionair. Uit onderzoek vloeien soms interessante bevindingen voort, die niet onmiddellijk opgepikt worden door de markt. TTO octrooieert deze ideeën en staat in voor verdere valorisatie via een actief octrooi- en licentiebeleid.

SPIN-OFF 

Voor de ideeën met spin-off potentieel, gaat de TTO een stap verder door afgestudeerde doctorandi, stafmedewerkers of externe coaches te begeleiden bij het opstellen van hun businessplan en bij het zoeken naar externe investeerders.

ANDERE ACTIEPUNTEN TTO UHASSELT:        

  • Promotie van de onderzoeksexpertise van de Limburgse kennisinstellingen 
  • Sensibilisatie rond valorisatie voor onderzoekers en bedrijven 
  • Ondersteuning van regionale netwerkinitiatieven en kennisplatformen 
  • Partner bij de ontwikkeling van Wetenschapspark Diepenbeek
  • Organisatie van jobevents  
  • Verspreiden van vacatures van bedrijven 

BEHEER VAN VOLGENDE FONDSEN:

  • Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) 
  • Spin-off fonds 
  • Octrooifonds