Alliantie tussen Ford en KU Leuven zet de deur open voor een nauwe samenwerking

In augustus 2016 sloot KU Leuven met de Amerikaanse autobouwer Ford een raamovereenkomst af, waardoor KU Leuven als tweede Europese universiteit toe treedt tot de Ford Alliantie. Beide partijen geven hiermee aan dat ze nauwer wensen samen te werken op vlak van onderzoek en opleidingsprogramma’s. Binnen de alliantie wil Ford met een aantal onderzoeksinstellingen van wereldklasse samen werken aan de ontwikkeling van nieuwe vooruitstrevende technologieën. 

Deze raamovereenkomst zet de spelregels op een rijtje voor toekomstige samenwerkingen tussen Ford en KU Leuven. De overeenkomst bepaalt hoe projecten moeten worden beheerd en hoe ze worden gefinancierd, en maakt afspraken rond intellectuele eigendomsrechten, betalingen en geheimhouding. Door de toetreding van KU Leuven tot de Ford Alliantie is Ford op de hoogte van de voor hen relevante centers of excellence aan KU Leuven en zal het gemakkelijker een beroep doen op KU Leuven als het nood heeft aan bepaalde expertise. De raamovereenkomst zet de deur dan ook open voor een nauwe samenwerking tussen Ford en KU Leuven en zal een positieve impact hebben op het aantal samenwerkingsprojecten.

Binnen de raamovereenkomst werden in 2016 al twee projecten goedgekeurd. Zo werd er een samenwerking opgezet met de additive manufacturing onderzoeksgroep (professor Van Hooreweder) van de Afdeling Productietechnieken, Machinebouw en Automatisering, die deel uit maakt van het Departement Werktuigkunde. Ford maakt veel gebruik van additive manufacturing technieken om metalen onderdelen te produceren die dienst doen als prototype. Omdat er nog maar weinig geweten is over de mechanische eigenschappen en de levensduur van deze onderdelen, kunnen ze momenteel vaak niet als functionerend onderdeel worden gebruikt. Ford wil met de hulp van KU Leuven onderzoeken welke impact de parameters van het additive manufacturing proces hebben op de structurele duurzaamheid en metaalmoeheid van de geproduceerde onderdelen. Als Ford ook zijn functionele metalen prototypes met behulp van additive manufacturing kan produceren en deze niet meer op andere manieren moet vervaardigen (bvb. persen), kan het ontwikkelingscyclus van producten aanzienlijk worden ingekort en spaart het veel tijd en kosten uit.

In een tweede project werkt Ford samen met de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (professor Bart Leten) en Vlerick Business School (professor Walter Van Dyck) om een innovatieproces te ontwikkelen en te testen waardoor start-ups een grotere impact zullen hebben op het toekomstige aanbod van Ford. Ford is binnen het mobiliteitsecosysteem actief op zoek naar partners die hen aanvullen. Nieuwe producten die momenteel door Ford worden ontwikkeld, kunnen de kans geven aan start-ups om toegang te krijgen tot de groeiende, wereldwijde mobiliteitsmarkt. Met de hulp van KU Leuven en Vlerick Business School zal Ford zijn huidige proces om stakeholders te betrekken verbeteren en in de nabije toekomst een praktische toepassing voorbereiden.