De whereabouts van hoogtechnologisch ondernemerschap

VON-VIN evenement op 10 december
Vlaanderen wil zich heroriënteren naar een kenniseconomie. Deze visie heeft de Vlaamse Regering vorm gegeven onder andere in het globale toekomstplan Vlaanderen in Actie. In de beleidsnota’s Economie en Innovatie 2009-2014 wordt gewezen op de noodzaak aan krachtige, stimulerende en omkaderende initiatieven in de transformatie naar een innovatieve en kennisintensieve economie. Op het vlak van het creëren van nieuwe (industriële) spin-offs en spin-outs worden al heel wat inspanningen geleverd en velen onder hen hebben reeds bewezen een grote economische impact te creëren. Maar er is nog verbetering mogelijk, veel potentieel blijft onvoldoende benut. We kunnen spreken van een duidelijke valorisatiekloof. De nood aan nieuwe mechanismen om kenniswerkers aan te zetten tot ondernemen en de overvloedig beschikbare kennis te valoriseren is groot. Net zoals alle Europese landen is Vlaanderen blijvend op zoek naar de succesformule om ondernemen in de hoogtechnologische sector te bevorderen, om onderzoekers succesvolle ondernemers te laten zijn, om werknemers nieuwe niches te laten verkennen en ondernemers binnen het eigen bedrijf te zijn. 

Op het event wordt de meest recente IWT-studie "De rol van het ondernemersteam in het succes van technologische starters" officieel aan u voorgesteld. Prof. dr. Bart Clarysse maakt u wegwijs in het profiel van deze ondernemers, ondernemersteams en ondernemingen, de oorzaken en evolutie van conflicten in ondernemersteams en de succesfactoren van geslaagde teams. Prof. dr. Tom Elfring gaat dieper in op de rol van netwerken voor succesvol ondernemerschap. Hoe komt een ondernemer aan een goed netwerk en hoe moet dat netwerk worden opgebouwd en onderhouden? Wat is eigenlijk een goed netwerk? 

Tijdens de workshop die hierop volgt gaan we samen met u op zoek naar nieuwe inzichten over "Hoe steun aan starters en spin-offs effectiever maken" en krijgt u de kans uw ervaring over dit onderwerp te delen. 

Meer info: http://www.von-online.be/evenement/hoogtechnologisch-ondernemerschap