Gouverneur van Utah bezoekt Leuvense kennisinstellingen met het oog op internationale samenwerking

Een handelsdelegatie onder leiding van de gouverneur van de Amerikaanse staat Utah, Gary R. Herbert, bracht op dinsdag 9 juni een bezoek aan Leuven. De delegatie bezocht imec, UZ Leuven en KU Leuven.
 
De Leuvense kennisinstellingen (imec, VIB, KU Leuven en UZ Leuven) ondertekenden samen met USTAR - Utah Science Technology and Research agency / het Agentschap voor Wetenschap, Technologie en Onderzoek uit Utah - een intentieverklaring waarin zij aangeven open te staan voor samenwerkingen op het vlak van onderzoek, ontwikkeling van technologieën en uitwisseling van studenten en onderzoekers. Ook gouverneur Gary Herbert ondertekende de intentieverklaring. Deze intentieverklaring schept heel wat mogelijkheden om toekomstige uitwisselings- en samenwerkingsprogramma’s op te starten.
 
“We voelen ons enorm vereerd met dit bezoek uit Utah”, zei professor Koenraad Debackere, gedelegeerd bestuurder van KU Leuven Research & Development. “Het toont aan dat Leuven, met zijn gerenommeerde onderzoeksinstellingen, hightechbedrijven en technologieclusters, internationaal op de kaart staat als één van Europa’s meest befaamde innovatieve regio’s. Deze samenwerking met onderzoeksinstellingen uit Utah zal het Leuvens hightech ecosysteem verder versterken.”
 
Ivy Estabrooke, directeur van USTAR vulde aan: “We kijken er enorm naar uit om samen te werken met deze bekende Leuvense organisaties. De ondertekening van deze intentieverklaring schept heel wat mogelijkheden voor technologiebedrijven uit België en Utah om nieuwe markten te verkennen en internationaal te groeien.”
 
“Het bezoek van gouverneur Gary Herbert en de intentieverklaring kaderen volledig in de strategische visie die UZ Leuven wil realiseren”, voegde professor Decramer (gedelegeerd bestuurder UZ Leuven) toe. “Samen met de KU Leuven ambieert UZ Leuven immers een internationaal leidinggevend Academic Health Sciences Centre te zijn. Innovatie is de ‘core business’ van ons ziekenhuis. UZ Leuven wil ook sterker investeren in de ontwikkeling van internationale loopbaantrajecten en uitwisselingen.”