Hoger onderwijs zet innovatie bovenaan de agenda

Op maandag 29 juni verzamelden de Vlaamse universiteiten in Antwerpen om een dag lang na te denken en te spreken over innovatie. Ze kregen het gezelschap van Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport.

Het evenement werd georganiseerd door de IOF-managers. IOF staat voor Industrieel Onderzoeksfonds. Het is een bijzonder bestemmingsfonds van de Vlaamse overheid dat ernaar streeft om wetenschappelijk onderzoek te valoriseren via industriële inkomsten, octrooien en de oprichting van spin-offs. Elke hogeronderwijsassociatie heeft zo’n fonds.

Sinds 2012 verzamelen alle IOF-managers binnen Vlaanderen elk jaar om ideeën uit te wisselen. Ze krijgen hierbij het gezelschap van de medewerkers van de Tech Transfer Offices, die net zoals de IOF-managers de link leggen tussen de academische en de bedrijfswereld.

Belang van bruggenbouwers

Dit jaar vond het IOF-evenement plaats aan de UAntwerpen. Prof. Jean-Pierre Timmermans, voorzitter van de Antwerpse IOF-raad, verwelkomde de 100 aanwezigen. Prof. Wim Vanhaverbeke, een wereldautoriteit op gebied van open innovatie, gaf toelichting bij succesvolle ecosystemen voor innovatie. Na deze voordrachten moesten de aanwezigen zelf aan de slag in interactieve workshops die handelden over clusterbeleid, project management, spin-off creatie, IP-management, academische business development en EU-financiering.  

Vlaams minister Philippe Muyters sloot het evenement af. Tijdens zijn speech zette hij zijn visie op innovatie als motor voor economische groei uiteen.  Hij wees daarbij onder andere op het belang van de IOF-managers als bruggenbouwers tussen de verschillende disciplines. Hij belichtte de kracht van multidisciplinariteit en lichtte de clustervorming tussen universiteiten en industrie toe.   Na zijn voordracht maakte hij nog even tijd om kennis te maken met de innovatieactiviteiten binnen de Vlaamse universiteiten.

Een fotoverslag en meer info vindt u hier.

Meer info over de aanwending van de IOF-middelen

De IOF-middelen kunnen door de onderwijsassociaties op verschillende
manieren worden ingezet. Ten eerste voor de financiering van onderzoeksprojecten. Dit kan gaan van strategische projecten die de uitbouw van een portfolio van intellectuele eigendom beogen tot proof-of-concept projecten die de laatste stap naar de markt overbruggen. De middelen worden ook gebruikt voor de  aanstelling van valorisatiemanagers, ook wel IOF-managers genoemd. Deze managers ondersteunen een onderzoeksgroep of consortia in de uitbouw van toegepast onderzoek en de valorisatie ervan.