Nieuwe brochure: Van idee naar impact

Samen met VLIR presenteren we een nieuwe brochure "Van idee naar impact" over hoe de 5 Vlaamse universiteiten innoveren voor een betere samenleving en hoe ze een verschil maken.

Deze publicatie brengt u niet minder dan 45 succesverhalen van universitaire innovaties die een antwoord bieden op uitdagingen voor onze samenleving. We geven voorbeelden in zeven verschillende domeinen: Gezondheidszorg, Energie, Voeding & landbouw, Mobiliteit, Circulaire economie, Slimme steden, Cultuur & samenleving. Daarnaast tonen we ook hoe onze universiteiten de krachten hebben gebundeld om de COVID-19 crisis aan te pakken. De 45 sprekende voorbeelden zijn het resultaat van projectmatige of structurele samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en bedrijven, van onderzoek in opdracht van bedrijven en overheden of van een transfer van onderzoeksresultaten via licenties en spin-offs.

De brochure is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.

Lees hier het persbericht.

Download de brochure