OHMX.bio, partner voor ribosoomprofilering en derde generatie sequencing

Novalis en de Universiteit Gent presenteren met trots de opstart van OHMX.bio, het zesde biotech en life science bedrijf in Novalis’ portfolio.

OHMX.bio is een spin-off initiatief van de Universiteit Gent en beschikt daardoor over een brede academische expertise. Het bedrijf is werkzaam in het interactiegebied tussen bio-informatica en life science en dus een logische aanvulling voor de Novalis portfolio.  Novalis Biotech Incubation is een biotech en life-science incubatiefonds. Novalis ontwikkelt innoverende investeringsideeën en ondersteunt hun vroege opstart en verdere ontwikkeling. Hun investeringen situeren zich in het interactieveld tussen bio-informatica en life science. Novalis gelooft sterk in het toepassen van innoverende data-technologie om preventie, diagnose of behandeling van ziektes te verbeteren. OMICS OHMX.bio specialiseert zich in complete R&D-oplossingen op basis van hoge doorvoer technologieën om biologische vraagstukken van partners te helpen oplossen. De expertise situeert zich in verschillende omics velden: (epi)genomics, transcriptomics, translatomics en proteomics. Met hun in huis ontwikkelde, performante RIBO-seq service, biedt OHMX.bio een oplossing om genoomwijd het mRNA in kaart te brengen dat tot vertaling komt door ribosomen. Deze zeer gevoelige, sequencing gebaseerde technologie bepaalt het translatoom, een snapshot van het vertaald mRNA. De kwantificatie van gen-specifieke vertaling, het ontdekken van onbekende vertaalproducten, het onderzoek naar snelheid en pauzeren van vertaling, het in kaart brengen van regulatie van vertaling door microRNA en RNA-bindende eiwitten of het onderzoeken van mechanismes gerelateerd aan vertaal initiatie en terminatie zijn mogelijke onderzoeksvragen. OHMX.bio biedt evenzeer derde generatie sequencing oplossingen aan, gebaseerd op de Oxford Nanopore Technologie. Directe DNA- en RNA-oplossingen zijn sequencing oplossingen zonder amplificatie stap en bieden de mogelijkheid om (ultra)lange read te meten alsook hun epigenetisch profiel. Deze technologie is multi-inzetbaar: klinisch en kankeronderzoek, milieu of onderzoek binnen het plantenrijk, microbiologie en microbioom analyses, genoom en transcriptoom bepaling zijn een greep uit de applicaties. 

  • OHMX.bio