Oproep 2018 voor Strategisch Basisonderzoek (SBO)

Voor onderzoekers van de Vlaamse universiteiten of andere onderzoeksinstellingen: de oproep 2016 voor Strategisch Basisonderzoek is gelanceerd op 8 januari 2018. 

Het SBO-programma is opgedeeld in twee finaliteitsdelen: een economisch programmadeel voor projecten met een primaire economische finaliteit en een maatschappelijk programmadeel voor projecten met een primaire maatschappelijke finaliteit. 

Het beschikbare budget voor de SBO-oproep 2018 bedraagt circa ongeveer 40 miljoen euro. Twee derde van deze middelen wordt gereserveerd voor de projecten met een primaire economische finaliteit en één derde voor de projecten met een primaire maatschappelijke finaliteit. 

Deadline voor indienen projectvoorstellen: 18 mei 2018 om 17u  

Contacteer uw TTO voor ondersteuning bij de IP-afspraken tussen de consortiumpartners. De algemene template die wordt gebruikt door universiteiten en de meeste onderzoeksorganisaties kan u hier vinden: FWO-SBO template 2017

Meer info: FWO-website