QBIC breidt uit en richt Qbic II op met startkapitaal van 40 miljoen euro

Qbic, het interuniversitaire zaaikapitaalfonds heeft een tweede fonds gelanceerd. De investeerders van het eerste fonds hebben hun vertrouwen in Qbic II bevestigd.

Qbic I, opgericht in 2012, investeerde in 18 hoogwaardige technologie spin-offs, opgericht door de partneruniversiteiten en onderzoeksinstituten. De universitaire partners en kennisinstellingen die deelnemen aan Qbic II, zijn de Universiteit Gent, de universiteiten van Antwerpen en Brussel, en VITO. ARKimedes-Fonds II (PMV) en de FPIM (Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij), die reeds in Qbic I investeerden, zijn weer van de partij. De financiële instellingen BNP Paribas Fortis, KBC en ING, die een belangrijke bijdrage aan het succes van Qbic I leverden, hebben eveneens geherinvesteerd in Qbic II. Naast deze institutionele beleggers wil een aantal nieuwe particuliere beleggers een bijdrage leveren aan het succes van de spin-off bedrijven, zowel financieel als met hun ervaring in het bedrijfsleven. 

Het Qbic I portfolio verhoogde de belangstelling van veel internationale spelers met grote buitenlandse investeringen in deze bedrijven. De kwaliteit van deze universitaire spin-offs wordt ook bevestigd door de recente succesvolle verkoop van Multiplicom (spin-off van de UA / VIB en Qbic I portfolio bedrijf) aan Agilent Technologies. Om alle benodigde ondersteuning aan de spin-off bedrijven te kunnen geven, zullen twee ervaren managing partners deelnemen aan het bestaande team. In de nabije toekomst plant Qbic II verdere samenwerking met nieuwe onderzoeksinstituten in België en Nederland, maar ook uitbreiding door extra fondsen te werven van nieuwe investeerders. www.qbic.be