Wetswijziging vereenvoudigt octrooiprocedure in België

Op 1 januari 2017 traden nieuwe regels in voege voor de validatie van een Europees octrooi in België.

Op het moment dat een Europees octrooi wordt verleend, dient voor elk van de aangeduide landen waar u bescherming wenst, een validatieprocedure gevolgd te worden. In sommige landen is deze validatieprocedure slechts een formaliteit. In andere landen is een vertaling van het Europees octrooi in een landstaal vereist. Voor België omvatte een validatie tot voor kort een vertaling naar één van de drie officiële landstalen, zijnde Nederlands, Frans of Duits. 
De wetswijziging houdt in dat voor de validatie in België van een Europees octrooi verleend op of na 1 januari 2017, geen vertaling meer nodig is in een officiële landstaal. Hierdoor wordt het verkrijgen van een Belgisch octrooi op basis van een Europees octrooi minder duur en een toegankelijke keuze voor Belgische universiteiten en spin-offs.