Wat wij doen

TTO Flanders biedt een uniek portaal tot de kennis en technologie van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en heeft tot doel:

  • de samenwerking tussen de kennis- en technologietransferdiensten van de Vlaamse universiteiten verder te bevorderen en een uniek aanspreekpunt te zijn.
  • de valorisatie van de in de universiteiten aanwezige kennis en expertise te maximaliseren ten behoeve van de economie en de maatschappij.
  • de werking van de kennis- en technologietransferdiensten te versterken door de ontwikkeling van gemeenschappelijke middelen en de verspreiding van best practices.
  • op Europees en internationaal niveau samen en dus sterker naar voor te komen.